NUTRICULA in Shanghai

NUTRICULA is a solo piece that aims to create raw, non-aesthetic, powerful physical language and influence audiences directly with a bare minimum of elements: no costumes, sets, music or lights.

NUTRICULA’s strategy is to liberate the body and the physical actions it produces from the meaning that’s imposed on them.

NUTRICULA puts the performer into intensive physical struggle with himself to test and re-imagine the limits of the body.

Производство

Рухването на една сграда или на нейните функции
може да се разглежда като освобождение или поробване,
или като компресирано време. Зависи.
Трябва да се приближим, за да разпознаем лицата зад праха,
със запушени усти и ръце в празните джобове, неспособни да реагират,
телевизионни зрители на собствения си живот,
казва им се да празнуват и да пазаруват,
трябва да се приближим до рафтовете, да сложим или да махнем очила,
да разчетем малките букви по етикетите, измерват се в човешки животи,
така плащат и на журналистите, когато произвеждат статии – буква по буква.
Вече се издигат нови сгради, смесица от кич и носталгия.
Защо да не се приближим,
има риск да се изцапаме, но никога няма да ни сбъркат,
изглеждаме като изрезки върху тази картина,
друга естетика, има риск да се отвратим,
но защо да не се приближим?