Производство / Колонизация / Втора природа в “Изкуството на протест”

118320321_1155805868122753_7392156060798104631_o

ПРОИЗВОДСТВО

Рухването на една сграда или на нейните функции

може да се разглежда като освобождение или поробване,

или като компресирано време. Зависи.

Трябва да се приближим, за да разпознаем лицата зад праха,

със запушени усти и ръце в празните джобове, неспособни да реагират,

телевизионни зрители на собствения си живот,

казва им се да празнуват и да пазаруват,

трябва да се приближим до рафтовете, да сложим или да махнем очила,

да разчетем малките букви по етикетите, измерват се в човешки животи,

така плащат и на журналистите, когато произвеждат статии – буква по буква.

Вече се издигат нови сгради, смесица от кич и носталгия.

Защо да не се приближим,

има риск да се изцапаме, но никога няма да ни сбъркат,

изглеждаме като изрезки върху тази картина,

друга естетика, има риск да се отвратим,

но защо да не се приближим?

 

 

КОЛОНИЗАЦИЯ

Чувстваш ли как езикът се изменя?

Не те карам да го изследваш или да го разбираш.

Искам да го проследиш по тялото си.

Тялото е територия, върху която се водят различни битки.

Чувстваш ли как езикът губи войната?

Може да откриеш местата като по карта.

Всичко се отбелязва. Устата вече не е твоя уста.

Където още имаш контрол, може да опиташ съпротива.

Да изобретиш функциите наново, да търсиш друг вид говор.

Обаче всичко, което казваш, мислиш, пишеш,

не е вече твое, това е превзета територия,

която не ти принадлежи.

Всеобхватна, нематериална, затова и толкова опасна,

простира се и се крепи върху завзет език.

С какво оръжие се върви към такава територия?

 

 

ВТОРА ПРИРОДА

Не съществува език, който да ти се опълчи.

Превземаш всичко и всичко обезвреждаш.

Сурово тяло, което лишава от избор,

репродуцира властта, която доброволно приема,

служи на нещо, което не разбира,

служи на нещо, от което е неотделимо,

не съществува идеология, която устоява,

необхватна и неуправляваема мрежа от

неизбежни зависимости, разраствания,

разчертавания, повторения, размествания,

отделена е главата от тялото, отделено е

тялото от земята, отделена е земята от земята,

не съществува метафора за тази враждебност,

тя е твоя откровена жестокост, същинска свирепост,

твой бесен устрем, твоя несъзнателно възприета

подредба, твоя повторна преобърната природа.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s