Помогни на Приятел

Нашият приятел Греъм Огнянов Йонов от Видин на 15 години се нуждае спешно от 15 000 лева, за да замине за Бразилия с цел лечение от заболяването “Мускулна дистрофия”. Обръщаме се към всички присъстващи в тази група и ви молим: Моля, помогнете на Греъм да проходи……!!!

Our friend Graham Ognyanov Yonov from Vidin to 15 years. He need surgently than 7 500 euro to go to Brazil for the treatment ofdisease “Muscular Dystrophy”. We appeal to all present inthis group and ask you: Please help Graham’s walking….!!!!

Ето и банковите сметки за всеки, който може да помогне:
ЗА ЛЕВА: BGN BIC: FINVBGSF по сметка с IBAN: BG60FINV91502014685748
ЗА ЕВРО: EUR BIC: FINVBGSF по сметка с IBAN: BG38FINV91502014685756
На името на майката Теодора Неофитова Йонова.
Благодарим ви предварително!


Here’s bank accounts for anyone who can help:
FOR BGN: BGN BIC: FINVBGSF account with IBAN: BG60FINV91502014685748
FOR EURO: EUR BIC: FINVBGSF account with IBAN: BG38FINV91502014685756
On behalf of Mother Theodora Neofitova Yonova.
Thank you in advance!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s