Слепотата на смисъла

страхотна рецензия на Виктория Кирилова за “Сляп виси безкрая” в рубриката “Присъствия” на Литературен Клуб

цитирам само любимите ми моменти:

“Затова и думите от „Сляп виси безкрая” са на ръба на двусмислеността, на пресечната точка на двузначността и двойствеността.”

“Така думите от „Сляп виси безкрая” са думи за безкрая и думи без край и начало.”

“Този неологизъм се вглежда в идеята за слепотата на вселената, за невъзможността разумът да даде смисъл на света. Затова и поезията трябва да бъде без начало и край. Тя не е рационална, а ирационална, интуитивна, хипнотична, хирургична, екстатична, фрагментарна.”

“Безкраят виси в нищото. Той не е положен никъде. Вселената е сляпа заради отнетото зрение на пророка, а този пророк е Гео Милев. И тук интересното е, че всевиждащият пророк е сляп, защото всъщност е вгледан в нищото. Той не се нуждае от зрение, за да създава светове и да руши представи. Текстовете му са пророчески. Тогава текстовете от „Сляп виси безкрая” на свой ред се вписват в текстове на Гео Милев.”

“Поетът вече не се нуждае от разум, за да създава свят, за да бъде свят, за да се вгледа в хаоса на самия себе си.”

“Всичко се свежда към едно вселенско сливане на поема, поет и поезия. Това ще положи едно сътворение, без край и начало, но и без жестокостта на пръстена без изход.”

“Думите разбъркват различните пластове на митологичното, историческото, гносеологическото, библейското. Слепотата, нищото и бъдещото сътворение са тематизирани до една нулева степен на почерка. Това е моментът на възсъздаването от нищото, проявата и възникването като пред-начало. Пред-начало на една поезия без начало и без край за безкрая. Това е впрочем обещаващият опит на един млад автор да изгради своя рефлексивен поглед върху традицията. И да постави собствен акцент върху тази традиция.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s