Дъжд в Истанбул

Станислава Станоева

вали

отвсякъде вода

морето се притиска в бреговете

по улиците бягащи реки
измиват босите крака на минаретата

във мрака на деня
рибарите прибират улова
поставят точка след голямата молитва
прииждат облаци
настава час
от който със години се измъквам

подскачат рибите
ловят озон
а чайките са песъчинки в стар часовник

дъжд
древен като този град
от който ми е трудно да си тръгна

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s