Инквизиция на Плътта

понякога часовете кървят като христос
понякога присветват светкавици
понякога господ фотографира мисълта си
но снимките нямат никаква стойност в съда
инквизиция на плътта
кръвта се разпъва на кръст
отвъд границите на тялото
потича гласът и избухват стените
инквизиция на плътта
по обед под кръгла луна
да се извади окото
да се обръснат мустаците
да се избият зъбите
да се изтръгнат корените
да се стъпче короната
да се умре и да се възкръсне
след това отгоре надолу
да се строи кулата
с философски крайъгълни камъни
със скъпоценни камъни на лудостта
инквизиция на плътта
пирамида саркофаг мумия фараон сфинкс феникс
вали кръвта на озирис
времето се напоява
и през нощта в пустинята цъфтят цветя

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s