веселин ханчев за 26 път

ХХVI ИЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ”

Националният младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.

Конкурсът “Веселин Ханчев” се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека “Родина” и къща музей “Гео Милев”. Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби , напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по е- mail или факс, придружени с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане на участника, не по-късно от 15.10.2009 г. на посочените адреси:

Библиотека “Родина”
бул. Руски 17
6000 гр. Стара Загора
e-mail: lib@rodina-bg.org
http://www.rodina-bg.org
тел./факс: 042/ 603-950; тел.: 623-855, 630 113; GSM: 0886 463 731

или

Община Стара Загора
отдел “Култура и вероизповедания”
бул. Цар Симеон Велики 107
6000 гр. Стара Загора
тел.: 042/ 614-862; 614-863; 614-877

Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце. Резултатите от конкурса се обявяват в края на месец октомври в рамките на Празника на Стара Загора. Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” завършва с Гала вечер на отличените участници.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s