Главата ми…

ГEO MИЛЕВ

flayer

Главата ми –

кървав фенер с разтрошени стъкла,

загубен през вятър и дъжд, и мъгла

в полунощни поля.

Аз умирам под кота 506

и възкръсвам в Берлин и Париж.

Няма век, няма час – има Днес!

Над последната пролет ти жадно и страшно пищиш,

о шпага, разкъсала мрежа от кървави капки

сред мрака –

и в мрака

бог сляп ги

събира и мълком повежда към прежния призрак…

О Сфинкс, с безпощадна гримаса на присмех

– замръзнала, каменна, вечна и зла –

изправен в безкрайния, страшен, всемирен Египет:

пред тъмния просек Едип –

загубен през вятър и дъжд, и мъгла.

/пърформансът ще включва също текстовете на Гео Милев “Змей“, “Стон“, “Кръст“, “Гроб“, “Край“, “Кошмар“, “Луната, стара змия…“, “Мъртвешки зелена, сломена лежи…“, “В нощта след бледните хвалебни литургии…

и текстовете на ЯRсен ВасилеВ “Отвътре“, “Трансмутации” и “Scarabeus Sacer“/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s