Яна Димитрова – оставени къщи…

оставени къщи
те са спокойни
и обрасли
и напластени
много прах и мъх в ъглите

чаени сервизи с отхапани ръбове
не е нужно да диша
може само да гледа
без да примигва
парата която се извива над празната чаша
и мирисът на часовниковото туптене
къщата се поклаща
заедно със завъртането на земята
отблясъците се менят в стъклата
малки пресечни точки на ярка перспектива

и той е неподвижен
само въртене
безучастно и тихо.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s