на МЕРИ от мина стоянова

Отиваш да играеш другаде

Може би

Тази сцена те поглъща

Искаш да бъдеш актьор на себе си

Не на нея

Разбирам

Не обичаш вече пространството

Ако то не е способно да разобличи подражателната роля на обекта

Не искаш да оставаш там бавна

Като предмет който излиза от употреба

И се събира в купчина сянка

Не искаш да търсиш център на тази сцена

А да подредиш от нея тяло

Може би

Разбирам всичките ти роли

Разбирам очите ти които търсят да ги изпълнят

Когато не ги виждам

Когато само си представям

Как смъкват от публиката еротика гняв и други сили

Как потъмняват стават по плътни

Насичат напрежението на равни дози акт

Дресират звук и говор

Може би

Но докато си представям

Театърът остава само очакване без поглед

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s