Бог се оглежда в Смъртта

Салвадор Дали
„Всичко, което не е равновесие, е смърт”

в началото бе словото
и в края то ще бъде
защото началото и краят са еднО

1

Тя
никой не говори за Нея
но всички мислят за Нея
и всички се боят от Нея
Тя е табу
но Всичко се стреми към Нея

а какво се случва след това?
(умрях ли в съня?)
смъртта в съня е смърт в живота
защото животът и сънят
са
еднО
после (от) начало
и така – самсара
———————

———————
или не – нирвана
ново (от) начало от
еднО
са
и животът и смъртта
и всяко е в другото
(събудих ли се?)
а какво се случва след това?

докосваш се до Него
Той е Всичко
и всички и Всичко
са част от Него
и ти си
Той

1

еднО са Той и Тя
– к о г а т о ч а с о в н и ц и т е с е т о п я т –
Бог и Смъртта

„Не вярвам, че е възможно действителността да е навсякъде по всяко време, но Бог – да”
Салвадор Дали

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s